13. juli 2017

Psykiatrifonden – Forebyggelse og håndtering af stress

Mere end 400.000 danskere har alvorlige symptomer på stress. Stress kan være arbejdsrelateret, eller det kan blive udløst af omvæltninger i privatlivet. Længerevarende stress kan medføre alvorlig psykisk sygdom – ofte depression eller angst. Derfor er tidlig hjælp helt afgørende.

Psykiatrifonden arbejder for at forebygge stress gennem gratis rådgivning og redskaber til at forebygge og håndtere stress, bl.a. i vores Mentale Motionscenter tænkdigstærk.dk. Vi tilbyder stressvejledning til virksomheder og til fagprofessionelle i bl.a. sundheds- og undervisningssektoren, så de er klædt godt på til at vejlede og hjælpe børn og voksne med symptomer med stress. Desuden hjælper vi borgere til at komme godt tilbage til arbejde eller uddannelse efter at have været syg med stress.

I kan være med til at forebygge stress gennem øget oplysning, og I kan bidrage til bedre hjælp og rådgivningstilbud til de mennesker, som er ramt af stress.