20. marts 2017

Plan – Rent drikkevand i Bondo, Kenya

Nye vandtanke med rent drikkevand til skoleelever

Bondo er et af de fattigste og tørreste områder i Kenya. Størstedelen af befolkningen driver utidssvarende landbrug på udpint jord. Klimaforandringerne betyder, at regnen udebliver, og høsten går tabt. Lige nu er mange familier tvunget til at leve af en enkelt portion majsgrød om dagen.

Det er ti måneder siden det sidst regnede, og regntiden skulle for længst have været i gang. For mange bønder er hele høsten gået tabt, og hungersnøden truer. Nogle familier henter forurenet vand ved Victoriasøen, som de koger for at kunne drikke det, men alle bakterier forsvinder ikke.

Kun 24 procent af befolkningen har adgang til rent drikkevand. I tørkeperioden er mange familier nødt til at betale dyrt for at købe vandet, da mange søer og vandløb tørrer ud. Manglen på vand betyder, at mange børn er fejl- eller underernærede, og det har store konsekvenser for deres helbred, og for deres evne til at lære i skolen.

Manglen på vand på skolerne og derhjemme betyder også, at mange børn rammes af sygdomme som diarre, som nemt kunne være undgået.

Hvert år dør mange børn af malaria, blandt andet fordi sundhedsklinikkerne er underbemandede, og der mangler medicin og udstyr. Knap halvdelen af børnene i Bondo har mistet den ene eller begge forældre på grund af aids. Den forventede levealder er blot 43 år.

Skolen er et af børnenes faste holdepunkter i tilværelsen, men skolerne på landet er i meget ringe stand. Børnene mangler klasseværelser, bøger, pulte, latriner og rent drikkevand.