20. marts 2017

Plan – Generel støtte

Foto: Plan Danmark

Plan Danmarks vision og fundament

Plan Danmark er en del af verdens ældste og største humanitære organisationer med fokus på børn – Plan International. Plan arbejder i 51 Udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika for at sikre børn og unges rettigheder og løfte millioner af børn ud af fattigdom.
Plan blev grundlagt i 1937 og er i dag aktiv med langsigtet udvikling og nødhjælp i 71 lande, hvoraf de 51 er programlande. Organisationen nåede i 2015 ud til
85.280 lokalsamfund og godt 100 millioner børn. Plan Danmarks indtægter kommer fra Planfaddere, bidragsydere, virksomheder, fonde, Danmarks Indsamling samt bevillinger fra DANIDA og EU.

Plans vision er en verden, der respekterer børn. En verden hvor børn kan udvikle sig, kender deres rettigheder og ved, hvordan de skal bruge dem Plan arbejder for, at børn, unge, deres familier og lokalsamfund selv bliver i stand til at kræve deres ret til blandt andet skolegang, beskyttelse og sundhed. Plan styrker lokale organisationer, så de selv kan skabe den forandring, der er brug for, og vi arbejder hele tiden frem mod, at de lokale myndigheder kan leve op til de forpligtelser, de har over for deres borgere. Det er myndighederne, og ikke Plan eller en anden organisation, der har ansvaret for, at børn kommer i skole, er beskyttet mod vold og overgreb, og at både børn og voksne har adgang til lægehjælp og rent vand.

Fundamentet for Plans arbejde er FN’s Børnekonvention om barnets rettigheder
Plan arbejder ud fra fem principper om, at samfundet
skal udvikles lokalt og i samarbejde med børn og deres
familier.
1 Børn og voksne skal selv være med til at skabe forandringerne og finde løsningerne i deres land. Derfor arbejder Plan sammen med børnene og lokalsamfundene – ikke bare for dem.

2 Plans arbejde er kun godt nok, hvis det også kommer de mest udsatte til gode. Derfor inddrager vi altid de mest udsatte grupper i arbejdet. Piger, børn med handikap og etniske minoriteter er næsten altid blandt de mest sårbare og udstødte.

3 Et godt foreningsliv og stærke organisationer er grundlaget for et lands stabilitet og demokrati. Derfor arbejder Plan med at styrke lokalområdernes egne
organisationer, så de kan kæmpe for børn og unges rettigheder.

4 Det er altid de lokale myndigheder, der har ansvar for børns skolegang, beskyttelse og sundhed. Plan samarbejder med myndighederne i hvert land for at gøre dem i stand til at leve op til deres forpligtelser over for børn, unge og deres familier.

5 Skal Plans arbejde lykkes og række ind i fremtiden, skal børn, unge og lokalsamfund forstå vores valg og den måde, vi arbejder på. Derfor arbejder Plan også
med egen ansvarlighed.

Plans 8 fokusområder danner paraply over indsatserne:
Skolegang og uddannelse / Sundhed / Børnebeskyttelse / Økonomisk tryghed / Deltagelse / Nødhjælp / Seksuel sundhed / Vand og sanitet.

En særlig indsats for piger(ne)
Hverdagen for piger i verdens fattige lande er ofte lig med hårdt arbejde, vold og overgreb. Hvert 2. sekund bliver en pige gift bort mod sin vilje. 62 millioner piger går ikke i skole. Fordi de er piger.
Den ulighed sætter Plan fokus på med den globale kampagne “Because I am a Girl”. Blandt andet gennem fortalervirksomhed og projekter, der skal sikre piger et liv med skolegang, muligheder og medbestemmelse i beslutninger, der vedrører deres liv. Siden kampagnens start i 2012 er Plan nået ud til 5 millioner piger gennem projekter med fokus på pigers rettigheder. Næsten 2 millioner piger har fået støtte alene i 2015.