2. september 2016

Kræftens Bekæmpelse – Kræftlinjen

mogens_munch_nielsen_2-_kraeftlinjen
Foto: Kræftens Bekæmpelse

Kræftlinjen

Mål & effekt

Kræftlinjen er en gratis professionel telefonrådgivning for kræftpatienter, pårørende, efterladte og andre, der har brug for rådgivning i forbindelse med kræft.
Årligt kontaktes Kræftlinjen mere end 13.000 gange på telefon, online chat og mail. Langt størsteparten er nye henvendelser, heraf er godt en tredjedel pårørende og efterladte, en tredjedel er patienter mens resten fordeler sig på borgere og andre med generelle spørgsmål om kræft. På Cancerforum kan mere end 10.000 kræftramte møde hinanden og udveksle erfaringer.
Kræftlinjens fornemste ambition er at hjælpe mennesker ramt af kræft til bedre at kunne tage hånd om deres egen situation. Der arbejdes ud fra en tværfaglig tilgang og ofte er en enkelt samtale tilstrækkelig. En væsentlig del af Kræftlinjens opgave består i at opsamle og videreformidle erfaringer fra livet med kræft til brug for Kræftens Bekæmpelses politiske arbejde.
Kræftlinjen er åben 70 timer om ugen, og har 13 medarbejdere på fuld tid og 15 på deltid. Ring til Kræftlinjen på 80 30 10 30.

Støttebehov

Kræftlinjen koster knap 10,5 mio. kr. at drive årligt.