2. september 2016

Kræftens Bekæmpelse – Kost, kræft og helbred

kkh-860x1065_kost-kraeft-og-helbred
Foto: Kræftens Bekæmpelse

Kost, kræft & helbred – næste generationer 

Stadig mere information peger på, at årsagerne til mange sygdomme skal findes i et komplekst samspil mellem gener og miljø; et samspil, som de traditionelle befolkningsundersøgelser har haft svært ved at afdække.
I Kost, kræft og helbred – næste generationer indsamles oplysninger fra 2 eller 3 beslægtede generationer. Dette vil give helt nye muligheder for at blive klogere på det komplicerede samspil, der findes mellem arvelighed og livsstil i forhold til risikoen for udvikling af for eksempel kræft, hjertekarsygdom, og type 2 diabetes. Det gælder forklaringer, der ligger gemt i vores arveanlæg, og årsager der kan hænge sammen med den levevis, forældre videregiver til deres børn.
Perspektiverne ved den nye forskningsressource er todelte: Vi får mulighed for at afdække endnu flere årsager til kræft og andre sygdomme, som i dag er uafklarede, og vi kommer et skridt nærmere en differentieret (individualiseret) rådgivning af borgeren, som kan effektivisere sygdomsforebyggelsen.

Støttebehov

Total budget på 48 mio. kr. til etablering, drift af studiecentre, samt indsamling af spørgeskemadata og biologisk materiale i perioden 2013-2017, heraf er finansiering på 27 mio. kr. opnået.