4. november 2017

KFUMs Soldatermission – KFUMs SoldaterRekreation

I 2012 åbnede KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro. Her kan veteraner bo i midlertidigt mens de får mere styr på tilværelsen. Siden er KFUMs SoldaterRekreation åbnet i Aalborg, Fredericia, Varde og Høvelte i Nordsjælland. I dag har KFUMS Soldatermission i alt 40 boliger til veteraner disse fem steder i Danmark. SoldaterRekreation er en del af KFUMs Soldaterhjem, som veteranerne kender fra deres værnepligt, uddannelse og udsendelse.

Fem års erfaring med KFUMs SoldaterRekreation viser, at det oftest er PTSD-ramte veteraner, der søger KFUMs SoldaterRekreation. Vi samarbejder tæt med Forsvarets Veterancenter og andre behandlingstilbud, mens vi støtter behandlingen ved at minde om aftaler og eventuel anden praktisk hjælp. PTSD-symptomer kan være mareridt, angst, depressiv tilstand, usund livsstil, misbrug og søvnbesvær.

På KFUMs SoldaterRekreation er der medarbejdere omkring veteranerne og en døgntelefonvagt. Fællesskabet med andre veteraner kan være motiverende for at komme videre fra ens egen situation. Vi holder kærligt øje med, om veteranerne bytter om på nat og dag, samt spørger til og fornemmer deres trivsel. Samtidig motiverer vi gerne til at opbygge eller genopbygge veteranernes netværk med kontakt til familie og eventuelle børn. KFUMs SoldaterRekreation er samtidig et sted, hvor man accepteres som man er – og her er plads til at være sig selv. Nogle veteraner skal genfinde sig selv i en ny rolle. En accept af egen tilværelse er en forudsætning for at blive hjulpet videre til nærmeste udviklingszone.

KFUMs SoldaterRekreation koster ca. 5,2 mio. kr. årligt. I dag er der driftsstøtte på 2,4 mio. kr. i form af løntilskud til veteranmedarbejdere. Desværre oplever vi, at veteranernes behov for støtte er større, end KFUMs Soldatermission har mulighed for at yde i dag.

Projektet støtter op om FNs verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel) samt mål nr. 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner).