4. november 2017

KFUMs Soldatermission – KFUMs Soldaterhjem i Danmark

Én af de første aftener som værnepligtige inviteres de nye rekrutter over på KFUMs Soldaterhjem. Her bliver rekrutterne præsenteret for hjemlige rammer, hvor de kan slappe af, komme i både uniform og civil samt købe mad og hænge ud med kammeraterne i et uformelt og alkoholfrit miljø. Under deres værnepligt bruges KFUMs Soldaterhjem ofte. Hvis de er på øvelse i Oksbøl eller tilbringer en uge i skydelejren i Borris, kan de også benytte det lokale KFUMs Soldaterhjem. På øvelse kommer kantinevognen gerne ud med friske forsyninger. Varm kaffe eller Cocio er et stort hit om vinteren, mens is eller kolde drikkevarer har størst efterspørgsel om sommeren. Pølser, energibarer og hjemmebagt kage hitter uanset årstid.

KFUMs Soldaterhjem i Danmark benyttes meget af de værnepligtige, men er der også senere i uddannelsesforløbet eller som fastansat i Forsvaret. Deres behov for ’soldaterhjem’ kan være forskelligt, men fælles er mødet med engagerede medarbejdere på KFUMs Soldaterhjem. Soldaterne er med til at skabe det gode fællesskab ved at sætte deres præg på KFUM.

I ugens løb er der forskellige arrangementer, som er med til at gøre KFUMs Soldaterhjem anderledes end kantinen eller andre faciliteter på kasernen. De store sportsbegivenheder vises gerne på KFUMs Soldaterhjem og kan som regel samle mange. På de fleste soldaterhjem er der en ugentlig filmaften og lagkagebanko en gang hver uge, hvor de forskellige delinger dyster mod hinanden. Aftensang og andagt er et fast indslag, der slutter med et Fadervor. Det er en del af den åbne og inkluderende kristendom, som soldaterne møder på KFUMs Soldaterhjem. Det hele er med til at give en særlig atmosfære.

KFUMs Soldaterhjem i Danmark er støttet med 350.000,- kr. pr. soldaterhjem i tilskud fra Finansloven. Salg til soldaterne er ligeledes en del af indtægtsgrundlaget, men KFUMs Soldatermission vil gerne, at det ikke er købsbetinget at komme på KFUMs Soldaterhjem. Vi oplever stor værdi i, at hjemmet er åbent på tider, hvor det ikke er rentabelt. For et soldaterhjem i mellemstørrelsen er støttebehovet på ca. 300.000,- kr. pr. år (udover fast tilskud og salg).

KFUMs Soldaterhjem findes 14 steder i Danmark: Bornholm, Høvelte, Slagelse, Vordingborg, Fredericia, Haderslev, Oksbøl, Varde, Borris, Holstebro, Skive, Karup, Aalborg og Frederikshavn (Orlogshjem). Soldaterhjemmene varierer i størrelse og indretning alt efter de lokale muligheder og behov.

Projektet støtter op om FNs verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel) samt mål nr. 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner).