4. november 2017

KFUMs Soldatermission – KFUMs Soldaterhjem for udsendte

Udsendte soldater benytter KFUMs Soldaterhjem i meget høj grad – ofte flere gange dagligt. De hjemlige rammer kan benyttes af alle nationer, men er et særligt samlingspunkt for de udsendte danske soldater. Her er der kaffe på kanden og ofte hjemmebagt kage. Her kan de finde fællesskab med andre og få en uformel snak om både stort og småt.

I dag er der KFUMs Soldaterhjem for de ca. 200 udsendte soldater i Al-Asad basen i det vestlige Irak. Fra januar 2018 bliver der ligeledes udsendt ca. 200 danske soldater til Estland, hvor der også etableres KFUMs Soldaterhjem. Gennem de seneste 20 år er der oparbejdet et tæt samarbejde med Forsvaret, der giver mulighed for at KFUMs Soldaterhjem kan etableres hvor et større antal danske soldater er udsendt i en længere periode.

To civile soldaterhjemsledere driver hvert hjem. Med sig har de en grundlæggende militæruddannelse og en opgave: At skabe hjemlige rammer og adspredelse i en hverdag, som let kan blive monoton. På KFUMs Soldaterhjem giver vi ugen rytme med dansk søndagsbrunch, en ugentlig filmaften samt en ugentlig bankoaften. Fadervor eller Soldatens bøn er et fast indslag i forbindelse med aftensang og andagt, og vi har et godt samarbejde med de udsendte feltpræster.

Det er vores erfaring, at KFUMs hjemlige rammer har stor betydning for de udsendte. At møde civile landsmænd minder soldaterne om en virkelighed udenfor krigen, som kan gøre det lettere at komme godt hjem efter udsendelse. Savnet som udsendt kan være stort, men så meget desto større effekt kan der være ved at have udenforstående samtalepartnere.

Når KFUMs Soldaterhjem rykker ud med de danske soldater, stiller Forsvaret alle fysiske faciliteter til rådighed. KFUMs Soldatermission står for indhold og aflønning, der beløber sig til ca. 500.000,- kr. på soldaterhjem i udlandet pr. år.

Projektet støtter op om FNs verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel) samt mål nr. 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner).