4. november 2017

KFUMs Soldatermission

KFUMs Soldaterhjem er der både før, under og efter eventuel udsendelse. Langt de fleste besøgende på KFUMs Soldaterhjem er værnepligtige eller andre under militær uddannelse, der kommer for at spise dagens ret, drikke en kop kaffe med kammeraterne, se film, dyste i lagkagebanko eller lignende.

 

Fakta

  • Navn: KFUMs Soldatermission i Danmark
  • Driver 14 KFUMs Soldaterhjem i Danmark og ét KFUMs Soldaterhjem i Irak. Fra januar 2018 yderligere ét KFUMs Soldaterhjem i Estland.
  • Antal støttemedlemmer: Ca. 9.000.
  • Desuden er der tilknyttet 14 genbrugsbutikker.
  • Antal frivillige: Mere end 500.
  • Antal ansatte: Ca. 75 (fuldtidsstillinger)
  • Antal boliger til veteraner: 40
  • Omsætning: Ca. 24 mio. kr. årligt.

 

Formål: Formålet for KFUMs Soldatermission er at forkynde det kristne budskab og være til praktisk tjeneste for forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende. Ved forsvarets personel forstås tjenstgørende og hjemkomne samt tidligere soldater.
Formålet efterleves på KFUMs Soldaterhjem, hvor tjenestegørende og veteraner oplever hjemlige rammer og møder et levende fællesskab på et kristent værdigrundlag.

Mission:  På KFUMs Soldaterhjem møder soldater og veteraner en åben og inkluderende kristendom samt et levende og livgivende fællesskab. Nysgerrige og engagerede soldaterhjemsledere og medarbejdere viser en smittende tro i både ord og handling. På KFUMs Soldaterhjem er det kristne evangelium og det levede liv i gensidig vekselvirkning.

Værdigrundlag:  KFUMs Soldatermission arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag med at forkynde evangeliet i både ord og handling. Ord og handling er ligeværdige og uadskillelige.
Værdigrundlaget forstås således, at vi byder alle velkommen på KFUMs Soldaterhjem uanset køn, alder, militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning.

KFUMs Soldatermission arbejder for følgende af FN’s Verdensmål: