6. juli 2017

Julemærkehjemmene

Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, ,en sundere livsstil og muligheden for at knytte nye venskaber. Opholdet foregår i tæt samarbejde med familien, og vi forventer, at familien støtter barnet i den nye livsstil både op til, under og efter opholdet. Der findes fem Julemærkehjem i Danmark, og alle lægger vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. Vi har sunde vaner, både med hensyn til kost, motion og den måde vi behandler hinanden på. Et Julemærkehjem har trygge rammer, og voksne der har tid.

Det er gratis for familien at få et barn på Julemærkehjem. Julemærkehjem-mene drives for de midler. Julemærkefonden samler ind året rundt – blandt andet ved at private støtter som JulemærkeVen og ved salg af Julemærker. Familien betaler barnets lommepenge og transportomkostninger, når barnet skal hjem på weekend.

Julemærkefonden arbejder for følgende af FN’s Verdensmål: