5. oktober 2017

Girl Talk – Psykologforløb

GirlTalk.dk har to psykologer ansat i ledelsen, og de tilbyder psykologforløb til de unge piger til en reduceret pris og med kort ventetid. Der er også tilbud om familiesamtaler og forløb med forældre. At få mulighed for at mødes med en psykolog og få hjælp til at håndtere svære følelser og tanker i en periode, hvor man har det rigtig svært, kan være en afgørende hjælp for at komme videre og komme til at trives. Tidlig psykologhjælp kan forebygge større trivselsmæssige vanskeligheder som spiseforstyrrelser, depression og angst.

 

Hvad har det betydet for din datter at gå til psykolog hos GirlTalk.dk?
Det har betydet at der er faldet ro på bekymringerne. Nogle er endda ”arkiveret” og sat på ”lager”, så der ikke længere skal bruges tid på dem. Det tager tid at rydde op, men når man får den rigtige professionelle hjælp til at strukturere oprydningen og tager én ting ad gangen, så bliver det hele mere overskueligt.

 

Hvordan har det påvirket jeres forhold?
Der er mere tid til hyggeligt samvær og nærvær. Det er lettere som forældre at støtte op, når der er fokus på én ting ad gangen

 

Hvilken betydning har det haft for jeres familie?
Det er en utrolig lettelse, at nogen med den rigtige kasket overtager, så vi kan koncentrere os om at være forældre og familie.