1. september 2017

Fødevarebanken

FødevareBanken blev grundlagt som en frivillig organisation i januar 2008. Organisationen er således det første initiativ i Norden, som systematisk og i stor skala adresserer det madspild, der foregår i industrien og den madfattigdom socialt udsatte oplever.

Vi flytter fødevarer
Med fødevaresikkerheden i fokus, modtager vi friske overskydende fødevarer fra producenter, supermarkeder og engros. Vores frivillige indsamler og distribuerer varer 6 dage om ugen til de organisationer, der arbejder for og med socialt udsatte børn, unge og voksne. Over måltiderne bygges der venskab og der sættes fokus på livskvalitet og sundhed.
Mange organisationer og menneskers støtte gør vores arbejde muligt. Der er blandt andet et ønske fra fødevaredonorerne om at donere deres friske overskydende fødevarer, et ønske fra modtagerorganisationer om at modtage fødevarerne, de frivillige der stiller deres arbejdskraft til rådighed og samarbejdspartnere fra erhvervslivet og almindelige borgere, der støtter FødevareBanken økonomisk eller med knowhow.

 • Vi arbejder professionelt, fødevaresikkert og i stor skala
 • Vi forbinder fødevareproducenters overskud med ernæringsbehovet hos socialt udsatte
 • Vi giver – via sociale organisationer – udelukkende mad til trængte mennesker
 • Vi uddeler gode, friske fødevarer og bidrager til øget fællesskab og livsglæde
 • Vi arbejder med frivillige og inklusion

I 2016 distribuerede FødevareBanken 813 tons svarende til 1,9 mio. måltider til en omregnet stykpris pr. måltid på kr. 4,17.
I 2017 stiger antallet af uddelte måltider yderligere.


Eksempler på Modtagerorganisationer

 • Krisecentre for voldsramte familier
 • Bo- og væresteder for psykisk syge
 • Varmestuer og herberger for hjemløse
 • Børnehjem
 • Væresteder for prostituerede og misbrugere
 • Skoler i udsatte boligområder
 • Sommerlejre for udsatte børn

150 modtagerorganisationer (primo 2017).

 

Fødevarebanken arbejder for følgende af FN’s Verdensmål: