28. august 2017

Dignity – Hjælp til torturofre

1 ud af 3 af de flygtninge der kommer til Danmark, har været udsat for tortur. 1 ud af 3 har været udsat for tæsk, voldtægter mishandlinger, ulovlige indespærringer og andre grusomheder.

Det er voldsomme traumer disse mennesker kommer med og det kræver professionel behandling.

I vores klinik i København behandler vi ca. 100 torturramte mennesker og familier om året.

Vi hjælper torturoverleveren til at styrke sin egen og familiens livskvalitet. Og vi giver overleveren mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne.

Konkret arbejder vi bl.a. på at

  1. overleveren får en accept og forståelse af sine traumer for bedre at kunne leve med dem
  2. afhjælpe eller lindre fysiske og psykiske følgevirkninger efter torturen som kroniske smerter, angst, mareridt og søvnforstyrrelser
  3. styrke overleverens evne til at yde omsorg for sine børn hjælpe overleveren til at bibeholde eller kunne genoptage en plads på arbejdsmarkedet
  4. hjælpe overleveren til at deltage i sociale aktiviteter Vores erfaring viser, at en interdisciplinær behandling er den bedste tilgang til de komplekse symptomer og problematikker, som torturoverlevere kommer med.
  5. Psykiatriske diagnoser som PTSD, personlighedsændring og depression er hyppige. Det samme er kroniske smerter. Samlet betyder det en nedsat funktionsevne, som viser sig ved social tilbagetrækning, tab af arbejdsevne, stigmatisering, og tab af troen på sociale institutioner

 

Støt DIGNITY

Der kommer flere og flere flygtninge til Danmark og ca. hver tredje af dem har været udsat for tortur eller andet umenneskeligt overgreb. Hvis de skal have en chance for at blive integreret i det danske samfund, skal de have behandlet deres traumer.

Fordi tortur går videre til næste generation. Mennesker der har været udsat for tortur, bliver ofte meget voldelige og aggressive og volden går videre til deres børn.

Fordi du på den måde tager aktivt stilling til at tortur er modbydeligt og skal afskaffes

Se mere på:

www.dignityinstitute.dk

www.stoptortur.dk