28. august 2017

Dignity

DIGNITY er et dansk menneskerettighedsinstitut, der arbejder for at udrydde tortur og behandle torturoverlevere. Vi arbejder både juridisk, sundhedsfagligt og forskningsbaseret.

DIGNITY er selvejende og arbejder uafhængigt af partipolitik. Vores arbejde bygger på respekten for menneskerettigheder og på respekten for det enkelte menneskes værdighed

DIGNITYs pionerarbejde har været med til at positionere Danmark som et foregangsland i bekæmpelse af tortur. I FN´s Torturkomité og Europarådets Torturkomité er repræsentanter fra Danmark, hvor to af DIGNITYs medarbejdere besidder en post som henholdsvis formand og medlem.

 

Hvordan forebygger DIGNITY tortur?

 • Konventionsarbejde – fx. implementering af OPCAT (the optional protocol to CAT) med besøgstilladelse
 • Direkte intervention som f.eks. uanmeldte fængselsbesøg og underettende breve til vigtige instanser
 • Styrke retssamfundet
 • Mindske vold- og straffrihedskulturen
 • Undervisning af fx. sundhedsfagligt personale og politi
 • Forskning og metodeudvikling
 • Undersøgelser og dokumentation
 • Oplysning – herunder holdningspåvirkning

 

DIGNITYs vision er en verden uden tortur og vi arbejder med 3 hovedområder:

 • Rehabilitering. DIGNITY hjælper torturofre og deres familier med at få et bedre liv
 • Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse. DIGNITY arbejder for at sikre værdige liv for mennesker, som sidder i fængsel eller andre lukkede institutioner.
 • Forebyggelse af tortur og organiseret vold i byområder. DIGNITY arbejder for, at sikre et mere trygt og værdigt liv for mennesker, som lever i usikre slumområder.

DIGNITY arbejder for følgende FN Verdensmål: