15. august 2017

Diabetesforeningen – Forskning i diabetes

Foto: Claus Bjørn Larsen

Hvert år støtter Diabetesforeningen forskning i diabetes gennem legater til forskere. I 2017 uddeler Diabetesforeningen fire legater á 225.000 kroner.
Diabetesforeningen støtter yngre forskere, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes, bedre behandling eller til forebyggelse af diabetes.
Målet med at støtte forskning i diabetes er på længere sigt at sikre diabetikere en bedre fremtid med sygdommen. Gennem støtte fra donaid håber Diabetesforeningen at støtte flere forskere med midler til fremtidige projekter. Projektet støtter op om ”Good health and well-being”, der er et af FNs Verdensmål.