15. august 2017

Diabetesforeningen – Børnefamiliekurser

Foto: Martin Dam Kristensen

Hvert år sender Diabetesforeningen omkring 700 børnefamilier på et to-dags kursus. Det er en stor omvæltning for familien og det enkelte barn, når diabetes pludselig rammer. For mange familier bliver hverdagen i højere grad skemalagt og struktureret, og der er i en periode stor fokus på blodsukkermåling, insulin og kulhydrattælling.
Derfor har mødet med andre i samme situation stor betydning. Det gælder både forældre, som barnet eller den unge. På Diabetesforeningens kurser er socialt samvær, sparring og netværk med andre i samme situation i centrum.
På kurserne får børn, unge, søskende og forældre mulighed for at knytte sociale bånd og netværk, der kan fortsætte også efter kurset er slut. Kurserne er inddelt i forskellige aldersgrupper, og der vil altid medvirke sygeplejersker.
For 5.000 kroner er det muligt for Diabetesforeningen at sende en børnefamilie afsted på et børnefamiliekursus. Gennem støtte fra Donaid håber Diabetesforeningen at kunne sende endnu flere børnefamilier afsted på kursus. Projektet støtter op om ”Good health and well-being”, der er et af FNs Verdensmål.