31. august 2017

Den Danske Naturfond – Det generelle arbejde

Den Danske Naturfond arbejder for:

  • at opkøbe, beskytte og genoprette naturområder i hele Danmark
  • at gøre en indsats for den særligt værdifulde, truede og sjældne natur, men også at tilgodese den mere almindelige natur
  • at genskabe natur og forbedre eksisterende naturområder, som vil være til glæde for mange.
  • at gennemføre projekter, der giver mulighed for unikke naturoplevelser, bedre tilgængelighed og formidling af naturen.

 

Sådan gør vi:
Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet, og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere. Naturen skal sikres bedre, hvor den allerede findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den tidligere har været. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt. Den Danske Naturfond vil sikre, at alle har adgang til unikke naturoplevelse. Der er fri adgang til alle fondens arealer.
Den Danske Naturfond er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning. Til glæde for alle besøgende nu og i fremtiden.