30. august 2017

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond passer på den danske natur. Fonden køber, beskytter og genopretter naturområder i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse.

Fonden er en uafhængig privat fond, der skaber mere natur i Danmark. Vores projekter beskytter truede dyr og planter, løfter naturens kvalitet eller udvikler helt nye naturområder i åbent landskab, i skove og ved kyster. Fonden arbejder i hele landet og opkøber jord, hvor naturen genoprettes og sikres for eftertiden.

Den Danske Naturfond arbejder ikke for særlige interesser. Vi arbejder langsigtet for at skabe evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier. Til glæde for alle besøgende nu og i fremtiden. Alle fondens naturområder er offentligt tilgængelige.

Naturfonden har projekter i hele Danmark og arbejder for følgende af FN’s Verdensmål: