30. august 2017

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond passer på den danske natur. Fonden køber, beskytter og genopretter naturområder i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse.
Fonden er en uafhængig privat fond, der skaber mere natur i Danmark. Vores projekter beskytter truede dyr og planter, løfter naturens kvalitet eller udvikler helt nye naturområder i åbent landskab, i skove og ved kyster. Fonden arbejder i hele landet og opkøber jord, hvor naturen genoprettes og sikres for eftertiden. Naturen skal sikres bedre, hvor den findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den før har været. Vi skaber en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i og giver mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.
Den Danske Naturfond arbejder ikke for særlige interesser. Vi arbejder langsigtet for at skabe evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier. Til glæde for alle besøgende nu og i fremtiden. Den danske natur skal være for alle i Danmark, så nuværende og kommende generationer kan opleve glæden ved en mangfoldig, unik og rig natur med fri offentlig adgang.
Vi arbejder tæt sammen med lokale ildsjæle, lodsejere, myndigheder, virksomheder, organisationer og ikke mindst de danskere, der som os brænder for at skabe storslået natur i Danmark.
Naturfonden har allerede etableret større projekter på blandt andet Falster, i Sønderjylland og på Djursland.
Den Danske Naturfond har seks ansatte, projekter i hele Danmark og kontor i København. Den Danske Naturfond blev stiftet i 2015.