4. november 2017

Dansk Folkehjælp – Katastrofefonden

Når katastrofen rammer, er der behov for hjælp så hurtigt som muligt.

Via Katastrofefonden kan Dansk Folkehjælp hurtigt være klar til at sende den hjælp, der er behov for, til det ramte land.

 

Dansk Folkehjælp har ved katastrofer specialiseret sig inden for to områder: 

  • Livreddende førstehjælp
  • Genhusning og nødboliger

Dansk Folkehjælp har et førstehjælps-team klar, som er specialuddannet til at yde livreddende førstehjælp til de tilskadekomne, og som kan deployeres med få timers varsel.

Dansk Folkehjælp har gennem mange år leveret nødboliger til tusinder af familier ramt af naturkatastrofer og menneskeskabte kriser i by- og landområder flere steder i verden, senest i Sri Lanka, Haiti og i Filippinerne. I Dansk Folkehjælp anser vi selve byggeprocessen som en instrumentel læreproces. Derfor inddrages og uddannes lokalebefolkningen i byggeprocessen, ligesom materialerne så vidt muligt er lokale og genanvendelige.