3. juli 2017

Danner – Rådgivning – hjælp til telefonlinje og netrådgivning

Danner modtager dagligt mange henvendelser fra voldsudsatte kvinder, pårørende, kommunal ansatte og politiet, der har brug for rådgivning og hjælp i forhold til vold mod kvinder og børn. Nogle kommer personligt til Danner, andre ringer eller skriver til vores rådgivning.

Medarbejdere og uddannet frivillige sidder klar ved telefonerne, og hjælper de voldudsatte eller deres pårørende i forhold til den bedst mulige rådgivning og støtte.

Danner har visitationsret, hvilket betyder, at vi på baggrund af indledende samtaler med kvinden, kan vurdere hendes behov for at komme på krisecenter. Kvindernes situation er meget forskellig og som regel meget kompliceret, særligt når der er børn involveret.

Er kvinden ikke parat til at komme på krisecenter, når hun kontakter os, kan vi tilbyde hende et samtaleforløb. Det kan hjælpe hende til at blive afklaret i forholdet til hendes voldelig partner for til sidst at tage skridtet og forlade ham.

Giver jeres virksomhed en donation til Danners Rådgivning, hjælper I med til, at vi fortsat kan rådgive og hjælpe voldudsatte og pårørende omkring vold i hjemmet.