3. juli 2017

Danner – generel støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Tallene for vold i hjemmet i Danmark er skræmmende høje:

  • 500.000 kvinder lever eller har levet med psykisk vold
  • 33.000 kvinder udsættes årligt for fysisk partnervold
  • Hvert 6. barn udsættes for vold i hjemmetHvert år dør kvinder og børn som følge af vold i hjemmet – ca. 100 kvinder er dræbt de sidste 10 år

Danner knokler hver dag for at nedbringe de høje tal og skabe en verden fri for vold mod kvinder og børn. Det gør vi i vores krisecenter, ved rådgivning og i de mange projekter i ind- og udland, men også ved at holde foredrag om volden, udbrede viden med kampagner og involvere politikere, partnere og andre samfundsaktører, så vold i hjemmet kommer højt på den politiske dagsorden.

Vælger I at støtte Danner generelt, anvender vi donationen der, hvor der er mest brug for den. Det vil ex. være til udvikling af krisecentret, vores rådgivning, projekter om vold eller til kampagner, der vil sætte fokus på volden, og hvordan vi skal bekæmpe den.

I kan som virksomhed være med til at gøre en forskel – hjælp Danner med fortsat at kunne rådgive, forebygge og oplyse om volden og dens alvorlige konsekvenser.