3. juli 2017

Danner

Danner er en mindre dansk organisation, der driver krisecenter med rådgivning og ophold for voldsudsatte kvinder og deres børn. Siden krisecentrede startede, har vi hjulpet 15.000-20.000 voldsudsatte kvinder og børn. I samme periode har ca. 6.000 kvinder og børn boet på Danners krisecenter.

Ud over krisecenter huser vi en videns- og kommunikationsafdeling, der dokumenterer og oplyser om voldens omfang og farlige konsekvenser. Med kampagner oplyser og nedbryder vi tabuer, og vi sætter volden på den politiske dagsorden.

Danner har også nationale projekter, som Vejen til Viden, hvor vi tager rundt i hele Danmark for at oplyse etniske minoritetskvinder om vold i hjemmet, og hvilke rettigheder de har. Det kan fx være om de kan beholde deres børn, hvis de går fra den voldelige mand.

I vores internationale projekter, som fx i Grønland, underviser Danner grønlandske krisecentre i metoder og viden om vold og voldens konsekvenser. Det er betyder, at kvinderne og børnene kan blive bedre beskyttet, og de grønlandske krisecentre bedre kan arbejde med at forebygge volden for de mange voldsudsatte kvinder og børn.

Danner har eksisteret siden 1979 og består af en bestyrelse, en direktør, knap 40 medarbejdere (pædagoger, psykologer, socialrådgivere, projektledere) og ca. 200 frivillige ildsjæle.

I menuen til venstre kan du læse mere om udvalgte projekter fra Danner.

Danner arbejder for de følgende af FN’s Verdensmål: