30. november 2016

Danmarks Naturfredningsforening – Rent drikkevand

Et glas med rent kildevand. Rold Kilde. Water, brooksRent drikkevand er ikke en selvfølge – men I kan hjælpe

Problemet er:

I Danmark kommer drikkevandet fra grundvandet. Vi drikker vand fra hanen, fordi vi kan, og fordi det er naturligt, nemt, billigt, sundt og smager godt. Men grundvandet er truet af forurening og overindvinding.

Den del af grundvandet, vi kan udnytte til drikkevand, er næsten halveret siden 1992.

Problemet skyldes:

Grundvandet er truet af forurening fra sprøjtegifte og gødning, overindvinding af vand fra moser, kildevæld og vandløb og nedsivning fra forurenede industrigrunde.

Hvad sker der, hvis vi ikke gør noget?

Hvis vi ikke gør noget nu, skal vi om få år begynde at rense vores drikkevand. Det gør kvaliteten ringere, det smager dårligere og bliver dyrere. Og så skal vi til at købe mere vand på flaske, som de gør i udlandet – til skade for naturen, miljøet, CO2 udledningen og sundheden.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder med drikkevandsprojekter for at:

  • undgå sprøjtegift, hvor drikkevandet dannes og indvindes
  • rense de forurenede grunde op, som kan forurene grundvandet
  • lave nye anlæg og udvikle byerne med respekt for grundvandet
  • indvinde bæredygtigt for at sikre kvaliteten af vandet og skåne naturen
  • sikre indsats mod alle kilder til forurening i en samlet plan
  • fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift.

I kan gøre en stor forskel nu – vær med til at sikre rent drikkevand i fremtiden.

Vi har brug for naturen – og den har brug for os.

Foto: Scanpix