30. november 2016

Danmarks Naturfredningsforening – Klodens ressourcer

1558Vi bruger lang flere ressourcer end kloden kan levere – men I kan hjælpe

Problemet er:

Vi lever af naturen og er dybt afhængige af de ”tjenester”, den leverer til os. Det er fra naturen, at vi får vores mad, drikkevand, tøj, elektronik, bygninger, medicin, energi og den luft, som vi indånder. Men vores samlede globale forbrug af ressourcer overstiger langt klodens evne til at gendanne ressourcerne.

Problemet skyldes hovedsageligt:

Globalt forbruger vi jordens ressourcer svarende til 1,6 jordklode, dvs. at vi har overtræk på naturens budgetkonto på 60 %, og det er specielt de industrialiserede lande, som trækker over på kontoen. Teknologi og mere intensiv produktion har bidraget til at øge den ”biologiske produktivitet” over årene, men dette har slet ikke kunnet holde trit med den hast, hvormed befolkningen og ressourceefterspørgslen er vokset.

Hvad sker der, hvis vi ikke gør noget?

Overordnet set vil fremtidens generationer ikke få de samme muligheder, som vi har i dag. Og vi vil f.eks. se fiskebestande kollapse i havene, skove og landområder forvandles til udpinte jorder, drikkevandskilder tørre ud, metaller og mineraler bliver opbrugt, og den globale opvarmning vil udløse ekstrem nedbør og oversvømmelser.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder bl.a. med disse ressourceprojekter:

  • Affald skal genbruges og genanvendes – ikke brændes: Vi skal være bedre til at genanvende plast, metaller, papir, pap, glas, organisk affald m.m. Vi skal finde løsninger til sortering af affald, der passer til de forskellige boligtyper. Det skal være let at sortere affald.
  • Forbruget skal være mere intelligent: Det drejer sig ikke bare om at fravælge det, som er unødvendigt, men også om at tilvælge bæredygtige løsninger. Det skal derfor være nemmest og billigst at vælge og producere bæredygtigt.
  • Energien skal komme fra vedvarende energikilder: Sol, vind og bølger er uudtømmelige energikilder og er også et helt centralt element i at forhindre global opvarmning. 100 % vedvarende energi er absolut muligt, men skal ske i balance med natur og miljø.

I kan gøre en stor forskel nu – vær med til at sikre, at der er nok ressourcer i fremtiden.

Vi har brug for naturen – og den har brug for os.

Foto: Danmarks Naturfredningsforenings arkiv