20. marts 2017

Danmarks Naturfredningsforening – Generel støtte

Foto: Danmarks Naturfredningsforenings arkiv

Baggrund om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks største grønne organisation

Danmarks Naturfredningsforening er den største frivillige natur- og miljøorganisation i Danmark.

Vi er en privat organisation med 130.000 medlemmer og 95 lokalafdelinger landet over og modtager ikke støtte fra det offentlige.

Det arbejder vi for

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været naturens advokat, da naturen og miljøet ikke kan forsvare sig selv. Vi er naturens stemme over for politikere, landbrug, industri og befolkning.

Vi skubber på udviklingen for et bæredygtigt og grønt Danmark med en rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også i fremtiden.

Bevare og beskytte natur

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare og beskytte den danske natur. Det sikrer et rigt og varieret plante- og dyreliv til lands og til vands.

Som den eneste private forening i Danmark kan vi rejse fredningssager, så også de kommende generationer kan få glæde af vores dyrebare og unikke naturområder.

Mere natur

Flere og flere plante- og dyrearter uddør, fordi naturen svinder ind. Derfor vil vi have genskabt flere og mere sammenhængende skov- og naturområder.

Det hjælper samtidigt med at bremse klimaforandringerne.

Et bæredygtigt og grønt Danmark

Forurening og overforbrug belaster både natur, miljø og klima. Derfor fokuserer vi på at skabe et bæredygtigt og grønt Danmark, hvor vi bliver bedre til affaldshåndtering, genanvendelse og vedvarende energi. Sådan kan vi sammen reducere vores ressourceforbrug og CO2-udslip.

Rent drikkevand

I Danmark får vi rent drikkevand direkte fra grundvandet. Men grundvandet er en begrænset ressource, som især trues af forurening fra sprøjtegift, gødning og jordforurening.

Vi mener, at sprøjtegifte bør forbydes helt i områder, hvor drikkevandet dannes eller hentes op. Mere økologisk landbrug kan også medvirke til at sikre grundvandet og naturen for fremtiden.

Inspirere til at bruge naturen

Naturen skal ikke kun beskyttes men også benyttes. Vi vil inspirere børn og voksne til at bruge naturen mere og få større forståelse for den.

Det gør os sundere, gladere og sikrer, at vi passer bedre på vores natur.

Danmarks Naturfredningsforening er organiseret enkelt og demokratisk

Grundlaget for organisationen er demokrati for foreningens mange medlemmer og aktive græsrødder. Vi arbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt på samme tid.

Vi har indrettet organisationen, så de forskellige dele har hver deres opgaver, og så de samtidig spiller sammen i en effektiv helhed, der skaber resultater for naturen og miljøet.

I kan gøre en stor forskel nu – støt Danmarks Naturfredningsforening.

Vi har brug for naturen – og den har brug for os.