30. november 2016

Danmarks Naturfredningsforening

dn-logo

 

Danmarks største grønne organisation
Danmarks Naturfredningsforening er den største frivillige natur- og miljøorganisation i Danmark.
Vi er 127.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger landet over.

Det arbejder vi for
I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været naturens stemme over for politikere, landbrug, industri og befolkning. Vi kæmper for et bæredygtigt og grønt Danmark med en rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også i fremtiden.

Sådan arbejder vi
Danmarks Naturfredningsforening arbejder på mange niveauer. Gennem lokalt arbejde, fredninger, lobbyvirksomhed og konkrete projekter.

I menuen til højre kan du læse mere om udvalgte projekter fra Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for følgende af FN’s Verdensmål: