10. juli 2017

Børnelungefonden

 

Børnelungefonden er sat i verden for at støtte og forbedre hverdagen for lungesyge børn og deres familier.

Det gør vi ved at:

  • støtte forskning så lungesygdomme opdages tidligere, og man kan sætte ind med den rette behandling så hurtigt som muligt, inden sygdommen udvikler sig og medfører unødvendigt tab af lungefunktion og forringet livskvalitet.
  • øge livskvaliteten og styrke det sociale liv blandt lungesyge børn og deres familier gennem støtte til professionel rådgivning samt aktiviteter, hvor børn og familier mødes i trygge og sikre rammer.
  • oplyse og uddanne patienter, pårørende, sundhedsfagligt personale og befolkningen om børnelungesygdomme, og hvordan man passer på sine lunger.

 

Børnelungefonden arbejder målrettet med:

Forskning
Børnelungefonden støtter læger, sygeplejersker og andre ambitiøse forskere, der ønsker at lægge deres kræfter i at opdyrke ny og dyrebar viden, som er med til at forbedre kvaliteten og sikre ensartet standard i forebyggelse, opsporing og behandling af lungesygdomme hos børn.

Patientstøtte
Vi støtter Lungeforeningens FamilieCamps, hvor lungesyge børn og deres forældre gennem faglige oplæg og workshops får hjælp til at mestre en uforudsigelig hverdag med et alvorligt sygt barn. Gennem støtte til andre aktiviteter styrker vi familiens trivsel som helhed og skaber vigtig erfaringsudveksling og netværk.

Oplysning
Livet kører på luft. Desværre er sunde lunger ikke en selvfølge, og lungesygdomme rammer børn og unge hårdt. Derfor støtter Børnelungefonden også oplysningsarbejdet med at få symptomer på kroniske børnelungesygdomme som fx astma mere kendt. Astma rammer 20% af alle førskolebørn og 10% af alle skolebørn og lungesygdomme er den hyppigste årsag til akutte indlæggelser blandt børn på landets hospitaler.

 

Børnelungefonden arbejder for følgende FN Verdensmål: