19. marts 2017

FAQ

Er donaid ikke bare et fordyrende mellemled mellem virksomhed og velgørenhedsorganisation?

I donaid arbejder vi dedikeret for at optimere på vores arbejdsgange og har derfor mulighed for at håndtere de administrative processer mere effektivt, end hvis hver enkelt virksomhed i samarbejdet selv skulle håndtere enkeltstående donationssamarbejder.

Hvad hvis jeg som forbruger gerne vil støtte et specifikt projekt eller velgørenhedsorganisation?

Ved køb af donaid-mærkede produkter er det altid på forhånd valgt hvilken organisation, som donationen tilfalder, og dette vil altid fremgå her på vores hjemmeside. Her vil det således også være muligt at se hvilke produkter, der støtter en given organisation.

Hvordan ved jeg, hvor mange penge virksomheder/produkter støtter med?

På donaid.dk vil det til enhver tid fremgå, hvor mange penge et produkt eller en virksomhed har bidraget med.

 

Hvordan har I udvalgt de velgørende organisationer, I samarbejder med?

Vi har valgt at samarbejde med anerkendte velgørenhedsorganisationer, hvis projekter spænder vidt og er målrettet på at hjælpe sårbare børn, unge, kvinder og familier i udsatte områder til en bedre fremtid, til at forbedre forholdene for ældre og syge samt støtte indsatsen mod kræft. Samtidig har vi projekter, der holder fokus på et bæredygtigt miljø og dyreliv både lokalt og globalt.

Kan vores lille velgørenhedsorganisation samarbejde med donaid?

Alle organisationer, som er medlem af ISOBRO, har mulighed for at indgå samarbejde med donaid, og I er velkomne til at kontakte os for videre dialog. 

Hvordan udvælger donaid velgørenhedsprojekter?

I samarbejde med velgørenhedsorganisationerne har vi bestræbt os på at udvælge så konkrete projekter som muligt, så det er synligt for alle parter, hvad donationerne går til.

 

Hvis alle pengene går til velgørenhed, hvad lever donaid så af?

donaid selv profiterer ikke på donationerne. Deltagende virksomheder betaler en konsulentydelse til donaid, som dækker udgifter til administration, og denne håndteres særskilt fra donationerne og donationsmidlerne opnået via solgte varer.