18. november 2018

Læger uden Grænser

Læger uden Grænser er verdens største medicinske, humanitære nødhjælpsorganisation. Flere end 35.000 medarbejdere redder hvert år millioner af liv verden over. Vi hjælper ofre for krige, konflikter og katastrofer, men kæmper også for adgang til livsvigtig medicin og behandling.

 

Nødhjælp til de mest udsatte

Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Vi behandler op mod 10 millioner patienter hvert år.

Læger uden Grænser er grundlagt i Frankrig i 1971 og er også kendt under sit franske navn Médecins Sans Frontières (MSF). Læger uden Grænser blev etableret i Danmark i 1993.

Vores primære formål er at yde medicinsk nødhjælp til de mennesker, som er mest udsatte i forbindelse med krige, konflikter, naturkatastrofer, epidemier, sult og fattigdom. Samtidig kæmper vi for bedre adgang til livsvigtig medicin.

Vi hjælper der, hvor behovet er størst. Vi mener, at alle har ret til lægehjælp – uanset etnisk baggrund, køn, religion og politisk overbevisning.

Hvert år sender vi flere end 7.000 læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere og andet relevant personale i felten for at hjælpe mennesker i nød. Fra vores kontor i Danmark har vi årligt omkring 80 udsendelser.

Alle vores udsendte arbejder sammen med lokale Læger uden Grænser-kolleger om at redde liv der, hvor behovet er størst.

 

Hvordan arbejder vi?

Alle vores udsendte arbejder ud fra grundlæggende humanitære principper.

Vi skelner ikke mellem vores patienter, men redder liv, hvor behovet er størst. Vi ser ikke, hvor patienterne kommer fra, hvad de tror på, hvordan de ser ud, eller hvilken side de er på. Vi ser kun mennesker, som har brug for vores lægehjælp.

Vores primære formål er medicinsk nødhjælp – men vi giver også patienterne en stemme. Vores udsendte er forpligtet til at fortælle om den nød, de ser i deres arbejde i felten – det kalder vi at bære vidnesbyrd og er også en del af Læger uden Grænsers dna.

 

Vores charter

Læger uden Grænsers grundlæggende principper blev formuleret i et charter, da vi blev grundlagt i Paris i 1971:

Læger uden Grænser yder uden nogen form for diskrimination med hensyn til etnisk baggrund, religion, tro eller politisk tilhørsforhold hjælp til befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger.

Læger uden Grænser er en fuldstændig neutral og upartisk organisation, som i henhold til den universelle medicinske etik og retten til humanitær hjælp kræver fuld og uhindret frihed til at udføre sit arbejde.

Medlemmer af Læger uden Grænser lover at overholde de lægeetiske regler og være uafhængige af alle politiske, religiøse og økonomiske påvirkninger.

Som frivillig er alle medlemmer af Læger uden Grænser opmærksomme på de risici og farer, de udsætter sig for, og de forlanger ikke andet vederlag til sig selv eller deres pårørende end det, Læger uden Grænser kan tilbyde dem.