27. februar 2017

Gennemsigtighed

Vi holder, hvad vi lover:

  • donaid garanterer, at alle indsamlede midler videregives ubeskåret til de anviste projekter, som udføres af professionelle velgørenhedsorganisationer
  • Deltagende virksomheder betaler en licens til donaid. Licensen dækker udgifter til administration, og den håndteres særskilt fra midlerne opnået via solgte varer og direkte donationer. Alle indsamlede penge går ubeskåret til det konkrete velgørenhedsprojekt
  • Alle transaktioner dokumenteres og offentliggøres på hjemmesiden
  • donaid allokerer en del af overskuddet til nye startup-virksomheder, der arbejder for CSR og bæredygtighed
  • Alle samarbejdspartnere og støtteprojekter kan følges på donaids hjemmeside, hvor det også vil fremgå hvor
mange penge programmet har realiseret til det udvalgte støtteprojekt
  • Kontrol af transaktioner til støtteprojekter samt revision foretages af EY

donaid udgiver hvert år en CSR-rapport med en fuld opgørelse over årets projekter, donationer, reinvestering af overskud, administrationsprocenter og med fuld transparens i pengenes vej til velgørenhedsprojektet.