27. februar 2017

Gennemsigtighed

Vi holder, hvad vi lover:

  • donaid garanterer, at alle indsamlede midler videregives ubeskåret til de anviste projekter, som udføres af professionelle velgørenhedsorganisationer
  • Deltagende virksomheder betaler en licens til donaid. Licensen dækker udgifter til administration, og den håndteres særskilt fra donationsmidlerne. Alle indsamlede penge går ubeskåret til det konkrete velgørenhedsprojekt
    • donaid allokerer en del af overskuddet til nye startup-virksomheder, der arbejder for CSR og bæredygtighed
    • Alle samarbejdspartnere og støtteprojekter kan følges på donaids hjemmeside.
    • Kontrol af transaktioner til støtteprojekter samt revision foretages af EY