10. maj 2016

frontend-login

Sammen med donaid kan virksomheder skabe positiv opmærksomhed omkring deres produkter og samtidig tage et samfundsansvar. Vi hjælper med at matche produkter med et udvalgt støtteprojekt, som gennemføres af en anerkendt velgørenhedsorganisation. På den måde bidrager salget af varer til at skabe bedre livskvalitet for andre. Og med det præcise match mellem velgørenhedsorganisation, støtteprojekt og brand, opnås brand value med en stærk CSR-vinkel.
Sådan foregår det.

1. Der udvælges hvilke velgørenhedsorganisation og projekter, som varer og brand skal støtte
2. Varerne forsynes med vores donaid-label, så forbrugeren kan se, at det indgår i vores støtteprogrammer.
3. Salget af varer genererer støtte til det valgte projekt, og virksomheden bidrager til en god sag. Det giver stolthed hos medarbejdere og positiv opmærksomhed.
4. Virksomheden får mulighed for at brande sig sammen med projektet og anvende såvel projektet som donationen i PR-arbejde.

Alle udviklingsprojekter arbejder målrettet på at løse markante menneskelige behov, som er identificeret af velgørenhedsorganisationerne. Behovene er knyttet op på FNs 17 Globale Bæredygtighedsmål, der handler om at det globale samfund arbejder i samme retning for af sikre en verden, der også i fremtiden kan brødføde og skabe livskvalitet for jordens hastigt voksende befolkning. For virksomhederne er de globale bæredygtighedsmål en vejviser til at tage et samfundsansvar, der samtidig indeholder potentialet for global vækst og jobskabelse.
Vi hjælper med at matche et brand med et konkret projekt, så det giver optimal relevans for virksomheden og for kunderne.
Virksomhederne kan være med til at bestemme detaljerne for projekterne inden for de kvalitetsrammer, som velgørenhedsorganisationerne sætter for deres projekter.