17. marts 2017

Donationer

Med donaid-mærket arbejder vi for at tilføre flest mulige donationsmidler til organisationer, der udfører vigtige projekter, som gør en forskel, der hvor behovet er størst.

I donaid arbejder vi ud fra et princip om at skabe fuld gennemsigtighed. Forbrugere, virksomheder og andre relevante interessenter kan derfor opnå fuld adgang til alle relevante oplysninger om donaids anliggender.

Virksomheder, der samarbejder med donaid, betaler en licens, der dækker over udgifter til administrationen. Licensen håndteres særskilt fra virksomhedens donationer, der ubeskåret bliver videregivet til de specifikke projekter og organisationer.

Når en virksomhed samarbejder med donaid, beslutter de selv, om de vil støtte et konkret velgørende projekt eller sende generel støtte til en organisation. I menuen til venstre fremgår det, hvilke organisationer og projekter, virksomhederne sender støtte til. I menuen får du også et overblik over alle aktuelle donationer, hvilke virksomheder, der støtter de givne projekter og organisationer samt information om, hvor donaid-mærkede produkter kan købes.