Børnenes Dag i FN Byen

Mandag d. 20. november markerede UNICEF Børnenes Dag med en konference i FN Byen, hvor der blev sat fokus på FN’s Børnekonvention og 17 Verdensmål. Sammen med 450 andre gæster fra forskellige organisationer, virksomheder, foreninger, fonde og politiske partier havde vi glæden af at deltage i denne konference, der bød på spændende oplæg, indsigter og debatter.

I år var konferencens tema uddannelse med et særligt fokus på, hvordan forpligtelserne i Børnekonventionen og Verdensmålene kan omsættes fra ord til handling.

UNICEF selv gør en stor indsats for netop at fremme kendskabet til børns rettigheder. Blandt andet gennem oprettelsen af såkaldte Rettighedsskoler, der bygger på alle værdierne i FN’s Børnekonvention og forener elever, forældre og lærere i et fællesskab om disse værdier. Det handler eksempelvis om rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvar; værdier, der på skolen udfoldes på en meget konkret måde, så de bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger nemlig på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår at omsætte dem til praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.

Ved afslutningen af skoleåret 2016/17 var der syv Rettighedsskoler i Danmark, og i skoleåret 2017/18 kommer yderligere 15 nye til.

 

 

Læs meget mere om UNICEF’s markering af Børnenes Dag her: www.unicef.dk/nyheder/51526/boernenes-dag-2017-tak-i-aar

donaid.dk
Scroll Up