30. august 2017

Den Danske Naturfond

Duften fra en blomstereng. Eventyret i utæmmet, gammel skov. Sommerfuglen der lander på armen. Den gave tilhører os alle. Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser.
Fonden er en uafhængig privat fond, der skaber mere og vildere natur i Danmark. Vores projekter beskytter truede dyr og planter, løfter naturens kvalitet eller udvikler helt nye naturområder i åbent landskab, i skove og ved kyster. Fonden arbejder i hele landet og opkøber jord, hvor naturen genoprettes og sikres for eftertiden. Naturen skal sikres bedre, hvor den findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den før har været. Vi skaber en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i og giver mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.
Den Danske Naturfond er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi arbejder langsigtet for at skabe evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier. Til glæde for alle besøgende nu og i fremtiden. Den danske natur skal være for alle i Danmark, så nuværende og kommende generationer kan opleve glæden ved en mangfoldig, unik og rig natur.
Vi arbejder tæt sammen med lokale ildsjæle, lodsejere, myndigheder, virksomheder, organisationer og ikke mindst de danskere, der som os brænder for at skabe storslået natur i Danmark.

Den Danske Naturfond har seks ansatte, projekter i hele Danmark og kontor i København. Den Danske Naturfond blev stiftet i 2015 af den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond.