30. august 2017

Den Danske Naturfond – Urørt skov

Mere vild og urørt dansk skov
De danske skove rummer noget af landets rigeste dyreliv. Desværre er der kun få fristeder tilbage for skovens oprindelige dyr, for vi har fældet den danske urskov, og der findes kun få områder med gammel urørt skov.
Under to procent af de danske skove er sikre, urørte fristeder! Det er alt for lidt til at sikre gode levesteder for alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i skovene. Vi kan ikke få det tabte tilbage, men du kan være med til at vende udviklingen.
Den Danske Naturfond ønsker inden 2020 at sikre mindst 500 hektar vild og urørt skov. Et ambitiøst mål – området svarer til hele Almindingen på Bornholm eller fem gange Dyrehaven nord for København.

Meget mere natur
Det koster 120 kr. at sikre en kvadratmeter god gammel skov, som vi vil passe på, frede og kan bevare urørt for eftertiden.
Alle bidrag går 100% til formålet, da alle driftsudgifter dækkes på anden vis
I særlige tilfælde kan Den Danske Naturfond tilbyde at matche donationer fra virksomhederne.

Sådan arbejder vi:
Den Danske Naturfond arbejde for at skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.
Fonden er partipolitisk uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser eller blander sig i den politiske debat.