31. august 2017

Den Danske Naturfond – Generel støtte

Den Danske Naturfond arbejder for:

  • at gøre en særlig indsats for den truede og sjældne natur,
  • at skabe større og mere sammenhængende naturområder, hvor naturen har plads til at udvikle sig på egne præmisser,
  • at genskabe natur og forbedre eksisterende naturområder, som vil være til glæde for mange.
  • at prioritere projekter, der giver mulighed for naturoplevelser, bedre tilgængelighed og formidling af naturen.

 

Sådan gør vi:
Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet, og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere. Naturen skal sikres bedre, hvor den allerede findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den tidligere har været. Vores projekter skaber bedre biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.

Den Danske Naturfond er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning. Til glæde for alle besøgende nu og i fremtiden.