10. juli 2017

Børnelungefonden

 

Little curly girl blowing dandelion in spring park.

Børnelungefonden er sat i verden for at støtte og forbedre hverdagen for lungesyge børn og deres familier. Det gør vi ved at:

  • støtte forskning så lungesygdomme opdages tidligere, og man kan sætte ind med den rette behandling så hurtigt som muligt, inden sygdommen udvikler sig og medfører unødvendigt tab af lungefunktion og forringet livskvalitet.
  • øge livskvaliteten og styrke det sociale liv blandt lungesyge børn og deres familier via professionel rådgivning samt aktiviteter, hvor børn og familier mødes i trygge og sikre rammer.
  • oplyse og uddanne patienter, pårørende, sundhedsfagligt personale og befolkningen om børnelungesygdomme og hvordan man passer på sine lunger.

 

Vi arbejder målrettet med:

Forskning
Børnelungefonden støtter læger, sygeplejersker og andre ambitiøse forskere, der ønsker at lægge deres kræfter i at opdyrke ny og dyrebar viden, som er med til at forbedre kvaliteten og sikre ensartet standard i forebyggelse, opsporing og behandling af lungesygdomme hos børn.

Patientstøtte – FamilieCamps
Hovedformålet ved FamilieCamps er, gennem faglige oplæg og workshops, at styrke familiens mestring af en uforudsigelig hverdag med et alvorligt sygt barn. Et andet vigtigt formål er at styrke familiens trivsel som helhed og skabe vigtig erfaringsudveksling og netværks

Rådgivning
Børnelungefonden har en diætist, socialrådgiver, læge, fysioterapeut og en psykolog til rådighed, som yder rådgivning inden for udredning og behandling, familiedynamikker og sociale rettigheder, mad og måltider, livet med en lungesygdom, psykologiske problemstillinger og meget mere.