12. juli 2017

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen – Livet med demens

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation og patientforening for de omkring 85.000 mennesker med demens i Danmark og deres knap 400.000 nære pårørende.

Alzheimerforeningen blev stiftet i 1991 med det formål at virke for bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende. Foreningen deler derfor håbet om en fremtid uden demenssygdomme og drømmer om et demensvenligt Danmark, hvor livet med demens er værd at leve, og ingen er alene med demens.

Alzheimerforeningen vil arbejde for at gøre Danmark demensvenligt ved at:

  • skabe anerkendende fællesskaber om livet med demens
  • nedbryde tabuer og fordomme om demenssygdomme
  • kæmpe for en kur mod demenssygdom og
  • indtil da arbejde for et bedre liv med demens.

Foreningen består af 13 frivilligt drevet lokalforeninger rundt om i landet, og et sekretariat på omkring 20 medarbejdere placeret i København. Derudover driver og støtter Alzheimerforeningen en lang række aktivitetstilbud til mennesker med demens.

Alzheimerforeningen har pt. 12.500 medlemmer. Dertil kommer 26.500 frivillige Demensvenner. Alzheimerforeningen står også bag Facebook-siden ’Demens er noget, vi taler om’, som har 51.000 aktive følgere.

 

Alzheimerforeningens kerneprodukter:

For at nå målet om et demensvenligt Danmark, gør Alzheimerforeningen følgende:

  • støtter forskning i Alzheimers og andre demenssygdomme
  • hjælper, støtter og rådgiver demente og pårørende
  • oplyser om livet med demens og tilbyder offentligheden autentiske beretninger fra hverdagen med demens
  • påvirker politiske beslutninger til gavn for demente og pårørende
  • indsamler penge til at finansiere Alzheimerforeningens aktiviteter